Reklama LED obrazovky:

Garantovaný počet zobrazení spotu za: Frekvencia zobrazenia
1 x za minútu 1 x za 2 minúty 1 x za 3 minúty 1 x za 6 minút
Hodinu 60 30 20 10
7 dní 7 560 3 780 2 520 1 260
14 dní 15 120 7 560 5 040 2 520
30 dní 32 400 16 200 10 800 5 400

Cena za jedno zobrazenie 10 alebo 15 sekundového spotu: 2,15 € / spot bez DPH
Cena za výrobu alebo úpravu spotu: 50 € bez DPH
O akciových ponukách a balíkoch reklamy sa informujte u našich obchodníkov.
Cenník platný od 1.7.2018:

CENA ZA SPOT:
 • cenníková cena za jeden odvysielaný spot na jednom reklamnom LED panely: 2,15 € bez DPH
VÝROBA SPOTU:
 • výroba spotu z dodaných podkladov v elektronickej podobe emailom alebo cez cloud: 50 € bez DPH
 • výroba spotu bez dodaných podkladov v elektronickej podobe: 60 € bez DPH
 • redesign existujúceho nami vytvoreného spotu: 20 € bez DPH
 • dodanie vlastného spotu: 0 € - klient zodpovedá za dodržanie technických parametrov
 • kontrola technických parametrov dodaného spotu na vyžiadanie klienta: 10 € bez DPH
 • nasadenie spotu do kampane: 0 €
DOKUMENTÁCIA K ODVYSIELANEJ KAMPANI:
 • dokumentácia v elektronickej podobe zaslaná emailom alebo cez cloud: 35 € bez DPH (súbor v PDF obsahuje všetky údaje o kampani vrátane max 4 foto z kampane)
 • dokumentácia v plnofarebnej tlačenej podobe: 70 € bez DPH (obsahuje vśetky údaje o kampani vrátane max 4 foto z kampane a CD s odvysielaným spotom)
 • dodatočne zaslaná kópia dokumentácie na vyžiadanie: 50 € bez DPH
 • vyžiadanie viac ako 4 foto z kampane (potrebné zadať pri objednávke kampane): 10 € bez DPH / 1 foto navyše


Na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky:

VOP LASER media s.r.o.

Objednávka:

Objednávka