EFEKTIVITA Digital Out of Home

Prirodzene pútavá, vizuálne estetická, reprezentatívna, flexibilná, cenovo rentabilná a marketingovo účinná forma reklamy.

Priateľská k prírode.

Bez papiera, tlače, výlepov a dopravy.

Reklama na vonkajších obrazovkách upútava viac ako ostatné média

Väčšina dospelých hovorí, že reklama na vonkajších obrazovkách ich vždy zaujme a považujú takýto typ reklamy za výnimočný a zábavný, a menej nudný ako tradičná a internetová reklama.
Podľa prieskumov sa zistilo, že až 62% dospelých videlo posledných 12 mesiacov reklamu na vonkajších obrazovkách, teda takmer rovnaké množstvo ako billboardy (66%), časopisy (67%) a noviny (63%).

Podľa nižšie uvedeného grafu až 63% oslovených, ktorí videli vonkajšiu reklamu na obrazovkách sa vyjadrilo, že boli viac oslovení v porovnaní s 58% pri billboardoch, 57% pri časopisoch, 56% pri TV, 47% pri internete, 40% pri novinách, 30% pri rádiu a 10% pri mobilných telefónoch.

otx-digital-signage-attention-unique

Zdroj: http://www.marketingcharts.com

Štúdia Clear Channel dokazuje, že vonkajšia reklama demonštruje nárast priameho predaja

PHOENIX, AZ – Po dôkladných analýzach tisícov modelov marketingovej optimalizácie, a berúc na vedomie dekády prieskumov a aplikovanej marketingovej vedy, nezávislý prieskum MarketShare Partners presvedčivo ukazuje, že vonkajšia reklama je prostriedok efektívneho marketingu ako zložka mixu optimálneho marketingu cez širokú škálu priemyslu.
Po prvý krát tento výsledok dáva marketerom dokázateľné modely, ktoré ukazujú, že vonkajšia reklama nielenže poskytuje nárast priameho predaja, zvýšením vnímania a rozoznania značky, toto medium môže taktiež zvýšiť efektivitu iných zložiek marketingu vrátane TV, rádia, tlače a internetu.

Zdroj: http://www.screenmediadaily.com 

Digitálne billboardy českého Vodafone, rok potom

Približne pred rokom bol spustený projekt digitálnych billboardov na rušných pražských komunikáciách. LED obrazovky pri cestách nie sú ničím novým. Avšak tento konkrétny počin troch spoločností, mobilného operátora Vodafone, majiteľa danej plochy Outdoor Akzent a výrobcu obrazoviek americkej spoločnosti Dactronics už niečim novým je.

Celý projekt je založený na jednoduchej myšlienke, výrobca dodá hardware, billbordová spoločnosť dá k dispozícii miesto a zadávateľ reklamy si to prenájme.

Aký bol teda rok, čo priniesol a hlavne čo na to zadávateľ?
“Vodafone vždy bol inovatívnou značkou a preto sa snažíme aj média využívať neobvyklým spôsobom. Digitálne billboardy si prenajímame hlavne preto, že ide o moderné a flexibilné médium, ktoré upúta pozornosť lepšie, než statické plochy. Máme overené, že ľudia digitálne billboardy vnímajú intenzívnejšie než klasické a potvrdzuje to aj záujem ďalších inzerentov, ktorí si od nás plochy prenajímajú.” Hovorí Alžbeta Weinfurtová, PR špecialistka Vodafone.

Pre prevádzkovateľov LED obrazoviek je určite dobrá správa, keď jeden z veľkých zadávateľov reklamy dokáže takto oceniť prínos a výhody digital signage.
Weinfurtová zároveň dodáva k otázke rozšírenia siete: “Digitálne plochy si prenajímame od overených partnerov. Uvažujeme o zvýšení počtu týchto plôch, ale trváme na tom, aby plocha mala všetky potrebné povolenia a bola vhodne umiestnená.”

Pri spustení projektu sa neuvažovalo o využívaní času na digitálnych billboardoch pre iných zadávateľov reklamy, na konci minulého roku sa ale situácia zmenila: “Využitie digitálnych billboardov už tretím stranám ponúkame. Svoje kampane tu realizovali napríklad značky LG, Sony Ericsson a Google. “ hovorí Weinfurtová.

Zdroj: www.dmarketing.cz 

Marketing: Prečo zaradiť reklamné obrazovky do marketingového mixu

Dôvodov je hneď niekoľko. Najdôležitejším je presné zacielenie kampane. Potrebujete zasiahnuť ženy túžiace po krásnom tele? Nie je nič jednoduchšieho, než ich ovplyvniť všade tam, kde sa snažia realizovať svoje túžby po krásnom tele. Kde to je? Fitness centrá, kadernícke salóny, salóny vizážistov, kúpele … Vyrábate nealkoholické nápoje? Kde ľudia najviac nakupujú nápoje? Sú to obchody rôzneho typu. A nakupujúci, ktorý premýšľa, čo by ešte kúpil, od vás potrebuje poradiť.

Čo sa hýbe, to si všimnete!
Je to starý a osvedčený trik. Prejdite se ulicou a zistíte, že vašu pozornosť zaujme predovšetkým točiace sa logo spoločnosti na stene budovy, blikajúce jackpoty a cedule húpajúce sa vo vetre. Pohyb a dynamika, to je veľké plus, ktoré reklamné obrazovky prinášajú do všetkých komerčne zaujímavých lokalít.

Kreativita povýšená o tretí rozmer
Čas je tretím rozmerom. Je tu médium, ktoré pracuje s niečím, s čím mohla donedávna operovať iba a televízna reklama.
Takže, čo máme k dispozícii: Pohyb a dynamiku, svetlo (ktorá obrazovka nesvieti?), tretí rozmer kreativity, neopozerané médium v mieste uskutočňovania rozhodnutia a cieľovej skupiny, ktorá túži po informáciách.

Efektivita reklamného posolstva
Nerád by som sa dostal k porovnávaniu s inými druhmi reklamných médií. Skutočnosť je taká, že pomer cena/výkon pri reklamných obrazovkách je vo veľmi dobrom pomeru. Čím je to spôsobené?
Jednak „znudením“ konzumentov klasickými reklamnými prostriedkami. Predsa len, sú tu mnoho rokov a ľudia si vytvorili obranné mechanizmy. Tiež umiestnením obrazoviek v mieste samotného predaja. Kde inde by mal zákazník dostať posledný impulz k nákupu? Aj špecializáciou niektorých reklamných sieti obrazoviek, pretože oslovujú veľmi špecifickú skupinu obyvateľov, ktorá je pre Váš výrobok rozhodujúca. A prečo je cena taká nízka? Neexistujú tu náklady na výrobu tlačovín, náklady na fyzickú inštaláciu (vysokozdvižné vozíky, technici, lepiči…) a výroba samotného spotu sa pohybuje v desiatkach eur.
Samozrejme sú tu ešte aj benefity, ktoré Vám iné médium nedokáže ponúknuť. Sú to najmä:

Aktualizácia posolstva každý deň (dnes jablká, zajtra hrušky…)
Interaktivita, ktorá opäť rozširuje možnosti zásahu reklamného posolstva (SMS hlasovanie, zákazníkom vyžiadané SMS správy, Bluetooth, reakcia na pohyb, reakcia na klávesnici…) O interaktívnych prvkoch sa budeme hovoriť v ďalšom článku.
Ignorovanie týchto médií a spoliehanie sa iba na využitie klasických médií je tak trochu popieranie technického rozvoja. Nepopieram, že klasické média majú svoje stále miesto v media plánoch. Reklamné obrazovky sú tu niekoľko málo rokov a zahraničné trendy dávajú jednoznačne tušiť, že budúcnosť je naklonená pohybu a dynamike reklamného posolstva.

Zdroj: www.dmarketing.cz